מקרה הנדסה

חבילה והובלה

חבילה והובלה:

1. פרויקט חדר מחשבים של מרכז נתונים לקוחות בסין

1. פרויקט חדר מחשבים של מרכז נתונים לקוחות בסין

2.פרויקט אספקת חשמל ביתי ישראלי
 

2.פרויקט אספקת חשמל ביתי ישראלי

3. פרויקט חדר מחשבים של Haiti Telecom
 

3. פרויקט חדר מחשבים של Haiti Telecom

4.US PDU פרויקט יחידת חלוקת כוח

4.US PDU פרויקט יחידת חלוקת כוח

5. פרויקט אספקת חשמל מוסדר בסנגל

6. פרוייקט אספקת כוח UPS של פרו

6. פרוייקט אספקת כוח UPS של פרו

6. פרוייקט אספקת כוח UPS של פרו